Kancelaria Prawna SAMPRAUS spółka komandytowa została założona w czerwcu 1999 r. Siedziba Kancelarii od samego początku mieści się przy ul. Wita Stwosza 3 we Wrocławiu.Kancelaria zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem nr 0000015665.

Celem działania Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej działającym na terenie Polski krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym. Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje wszystkie gałęzie prawa, a w szczególności:
- prawo gospodarcze,
- prawo handlowe,
- prawo cywilne,
- prawo zamówień publicznych
- prawo pracy,
- prawo administracyjne,
- prawo autorskie,
- prawo upadłościowe i naprawcze,
- prawo budowlane,
- prawo wekslowe i czekowe,
- prawo bankowe i prawo papierów wartościowych,
- prawo Unii Europejskiej

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku niemieckim oraz angielskim.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym zakresem świadczonych usług
.

Wspólnikami Kancelarii są prawnicy - w większości członkowie korporacji radców prawnych: radca prawny Jacek Pragłowski - komplementariusz spółki oraz komandytariusze spółki - Anna Podobińska i Grzegorz Szprych.