Współpraca Kancelarii Prawnej SAMPRAUS z naszymi klientami odbywa się bądź na podstawie umowy o stałą obsługę prawną, bądź na podstawie konkretnych zleceń obejmujących konkretny problem prawny.

Kancelaria Prawna SAMPRAUS w szczególności:

  • udziela porad i konsultacji prawnych;
  • sporządza opinie prawne;
  • przygotowuje projekty umów, pism, aktów prawnych;
  • udziela zastępstwa prawnego;
  • udziela zastępstwa procesowego na zasadzie stałej obsługi lub zleceń jednorazowych.
  • udział w negocjacjach

Stała obsługa obejmuje pełną obsługę prawną świadczoną na podstawie umowy o stała obsługę prawną. Kancelaria deleguje prawnika, który opiekuje się danym klientem, zapewniając mu bezpośrednia pomoc prawnš oraz dostęp do innych prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa. Delegowany prawnik odpowiedzialny jest również za ustalenie szczegółowych zasad współpracy z danym klientem odpowiadających jego zapotrzebowaniu.

Zlecenie jednorazowe obejmuje obsługę prawną danego problemu zleconego przez klienta na podstawie umowy zlecenia. Kancelaria deleguje prawnika, który zajmuje się bezpośrednio rozwiązaniem problemu zleconego przez klienta.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez klienta:

- osobiście w siedzibie kancelarii;
- osobiście w siedzibie klienta;
- osobiście w miejscu wskazanym przez klienta;
- za pośrednictwem telefonu, faksu;
- za pośrednictwem internetu.